Pages

onsdag 21 november 2012

Vinstmarginal beskattning

Jag har fått många frågor och funderingar över hur jag kan sälja vissa hästar utan moms, även då jag är företagare? En häst räknas som en vara och borde bli momsad när den passerar genom ett företag. MEN det finns undantag, och dessa gäller 
                                                           BEGAGNADE VAROR 


Genom EG-domen C-320/02, Förvaltnings AB Stenholmen, har EG‑domstolen konstaterat dels att levande djur kan betraktas som begagnade varor, dels att ett djur som köps från en privatperson (i målet en annan än uppfödaren) kan betraktas som en begagnad vara, även om det säljs vidare efter träning för viss specifik användning.

På Svenska innebär detta att om jag köper en häst från en privatperson ANNAN ÄN UPPFÖDAREN kan denne häst räknas som begagnad vara och därmed behöver inte jag ta ut moms på hela hästen, och hästen behöver inte bli så dyr för min slutkund om denne är privatperson. Användningen utav vinstmarginalbeskattning är frivillig, och skulle slutkunden vara ett företag som är momspliktig, så kan jag likväl sälja hästen med + 25%moms.

Exempel:

Om jag köper en häst för 100 000 sek utav privatperson, och sedan säljer den vidare för 120 000 sek, då hade jag UTAN att använda vinstmarginalbeskattning behövt betala in 24 tsek i moms till farbror staten (25%utav 120 000 är 24 tsek) och därmed hade jag gjort en direkt förlust.
STATEN FÅR 24 TSEK, mitt resultat i affären -4tkr

Om jag köper samma häst för 100 000+moms utav ett företag, då betalar jag 125 tsek, men får tillbaka dessa 25 utav staten . Säljer jag den sedan för 120 000+moms, då betalar jag in till farbror staten 30 tsek, vilket er staten en vinst på 30-25=5tsek
STATEN FÅR 5 TSEK, mitt resultat i affären +20 tkr

Om jag då köper in samma häst från en privatperson (annan än uppfödaren) för 100 000 sek, sedan säljer den vidare för 120 tsek, och använder mig utav vinstmarginalbeskattning, då betalar jag in 20% utav min vinst till staten, dvs 20 x 0.2=4 tsek
STATEN FÅR 4 TSEK , mitt resultat i affären +16 tkr

Att använda sig utav vinstmarginalbeskattning när man säljer en häst som är inköpt från privatperson ger en mer realistisk inbetalning utav moms(skatt) vid en försäljning.
MEN detta gäller alltså INTE alla importhästar, utav även där MÅSTE hästen ha köpts från privatperson i Holland/Tyskland för att reglen ska gälla, dvs en person som inte innehar ett VAT no och därmed inte fått tillbaka ngn VAT (namn på moms i Holland) ifrån staten i Holland i samband med deras försäljning till mig.
MEN som tydligt framgår ovan är det bästa för mig att ha köpt in hästen från företag, och sedan sålt den +moms, helst även då till företag, MEN oftast är slutkunden privatperson och då blir hästen mkt dyrare för denne och ibland tom omöjlig att köpa, vilket gör att möjligheten till användning utav vinstmarginal beskattning är en förutsättning för affären i många fall.

Frågor?

1 kommentar:

Frida B sa...

143Japp farbror staten har verkligen tankt till!